วันเกิดกับสีรถ

การดำรงค์ชีวิตในยุคปัจจุบัน นอกจาก "ปัจจัย ๔" แล้ว "รถยนต์" นับเป็นอุปกรณ์สำคัญต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ได้รับการยอมรับว่า "เป็นปัจจัยที่ ๕ ของชีวิต" ทุกวันนี้การติดต่อธุรกิจการงาน ต่าง ๆ มรการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา การประกอบธุรกิจต้องคร่องตัวและรวดเร็ว ดังนั้น "รตยนต์" เป็นพาหนะที่สำคัญที่สุดและมีบทบาทต่อมนุษย์มากที่สุด

การซื้อรถยนต์หรือยานพาหนะเป็นเรื่องสำคัญไม่ควรประมาท ต้องรอบคอบ เพราะถ้าไม่ดูวันให้ดี การซื้อรถของท่านนอกจากจะเสียเงินก้อนใหญ่แล้ว จะมีปัญหาตามมา อาทิ เรื่องเดือดร้อนต่าง ๆ และไม่น่าเชื่อว่า"การใช้รถให้ถูกโฉลก" จะมีผลหรืออิทธิพลต่อผู้คน ดังนั้นเรื่อง วันจองรถ, การเลือกสีรถให้ถูกโฉลกกับวันเกิด, วันและเวลาออกรถ, ทิศออกรถ, เคล็ดการออกรถ ตลอดจนพระคาถา เวลาเดินทาง เพื่อความปลอดภัยและเป็นสิริมงคลในการดำเนินกิจการต่าง ๆ

สีรถกับวันเกิด