สูตรเลขบน 2 ตัวมา 1 ตัว (จากเรียงเบอร์ 999 โดย อ.7 เซียน)

สูตรบน 2 ตัวมา 1 ตัว (จากเรียงเบอร์ 999 โดย อ.7 เซียน)

ใช้ หลัก หมื่น + หลักหน่วยล่าง แล้วเพิ่มแต้มขึ้นอีก 1

ตัวอย่าง


196391 - 62 จะได้ 9 + 2 = 1 เพิ่มแต้มอีกจะได้ 1 - 2
705832 - 12 จะได้ 0 + 2 = 2 เพิ่มแต้มอีกจะได้ 2 - 3 
653403 - 91 จะได้ 5 + 1 = 6 เพิ่มแต้มอีกจะได้ 6 - 7 
589207 - 13 จะได้ 8 + 3 = 1 เพิ่มแต้มอีกจะได้ 1 - 2 
614144 - 72 จะได้ 1 + 2 = 3 เพิ่มแต้มอีกจะได้ 3 - 4 
208713 - 87 จะได้ 0 + 7 = 7 เพิ่มแต้มอีกจะได้ 7 - 8 
312471 - 66 จะได้ 1 + 6 = 7 เพิ่มแต้มอีกจะได้ 7 - 8 

ลองทำดูครับ