สูตรเลขเด่นสองตัวสิบล่าง

วิธีหาเลขเด่นสิบล่างตัวแรก
นำหลักร้อยสามตัวล่างครั้งที่ 1 + หลักหน่วยสามตัวล่างครั้งที่ 2 + หลักแสน
(ถ้าบวกได้สองตำแหน่งเช่น 15 ให้เอาเลขตัวหลังคือ 5)

วิธีหาเลขเด่นสิบล่างตัวที่สอง
นำผลลัพท์ตัวท้ายที่บวกได้จากครั้งแรก +6 จะได้เด่นสิบล่างตัวที่สอง
(ถ้าบวกได้สองตำแหน่งเช่น 18 ให้เอาเลขตัวหลังคือ 8)

ตัวอย่าง
งวด 1 ธ.ค.2555
รางวัลที่หนึ่ง 110443
เลขท้ายสามตัว 303-434-489-553
เลขท้ายสองตัว  43

ตามสูตรตัวแรก 3+4+1 =8 จะได้เลขเด่นสิบล่าง = 8
ตามสูตรตัวสอง 8+6 = 14  จะได้เลขเด่นสิบล่าง = 4

งวดต่อไปจะมีเลขเด่นสิบล่าง 8-4

ตรวจหาเลขดับสิบล่าง
สิบสองตัวล่าง+ร้อยสามตัวครั้งที่1+หน่วยสามตัวครั้งที่1+หน่วยสามตัวครั้งที่1+หน่วยสามตัวครั้งที่1+ร้อยสามตัวครั้งที่2+หน่วยสามตัวครั้งที่3+ร้อยสามตัวครั้งที่4 = (?)+2

ตามสูตร 4+3+3+3+3+4+9+5 = (34)+2 = 36
เอาผลลัพท์ตัวท้ายเป็นเลขดับสิบล่างคือ 6

ไม่ตรงกับเลขดับ

ตรวจผลงวด 16 ธ.ค.2555
529524 -008-734-745-778-72
ไม่มีเลขดับ 6